Kevätkokous 28.9.2020

Aika: 28.9.2020
Paikka: Vahvistetaan myöhemmin

Porin Seudun Ekonomien hallitus on kokouksessaan 4.5.2020 päättänyt siirtää toukokuun lopulle suunnitellun kevätkokouksen syksyyn.

Uusi päivämäärä on ma 28.9.2020.

Päätös kevätkokouksen siirtämisestä on tehty perustuen Lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Lain mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Porin Seudun Ekonomien tilinpäätös on tehty sääntöjen mukaisesti määräaikaan mennessä.

Kevätkokouksen järjestämistä määräajassa rajoitti poikkeustilan aikaiset määräykset, joiden mukaan yli 10 hengen kokoontumiset sallitaan vasta 1.6.2020 alkaen. Porin Seudun Ekonomit haluaa järjestää kevätkokouksen siten, että se on turvallinen jäsenille osallistua ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti järjestetty.

Kokous on perinteisesti järjestetty yritysvierailun yhteydessä ja syksyllekin on suunnitteilla verkostoitumistilaisuus kokouksen yhteyteen.

Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.