Kaipaako sun firma kesäksi tulevaisuuden kauppatieteilijää?

1.3.2021

Mikä?
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä valmistuu johtamisen, laskentatoimen ja
markkinoinnin tulevaisuuden osaajia - kauppatieteiden maistereita (KTM) - jotka ovat
työmarkkinoilla haluttuja asiantuntijoita. Yksikön laaja-alainen liiketoimintaosaamisen KTK-
tutkinto-ohjelma ja ainutlaatuinen Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen
maisteriohjelma (KTM) houkuttelevat opiskelijoita ympäri Suomen.

Milloin?
Kesätyönhaku on melkeinpä jokaiselle opiskelijalle vuosikurssista riippuen joka vuotinen
projekti. Suurin osa kyltereistä on käytettävissä kesätöitä ajatellen toukokuun alusta
elokuun loppuun. Vaikka suurin osa opiskelijoista on kotoisin muualta, pidetään Poria
mahdollisena paikkana viettää myös kesälomat. Kesätyö, erityisesti omalta alalta, on
parhaimpia tapoja ankkuroida vielä opiskeluvaiheessa oleva kauppatieteilijä yritykseen.
Lähiopetusta on kolmannesta opiskeluvuodesta eteenpäin enää hyvin vähän, jolloin
useimmat opiskelijat aloittavat työskentelyn opiskelun ohella täyspäiväisesti. Monella
maisterivaiheen opiskelijalla onkin jo monien vuosien kokemus työmarkkinoilta.

Mistä?
Yliopisto välittää välillä kaupungin ja yleisten rekrytointitapahtumien työpaikkailmoituksia,
sekä kourallinen yhteistyöyrityksiä kontaktoi PorKy:ä suoraan työpaikkoihin liittyen. Muuten
työpaikkojen löytäminen Porin seudulta on ainejärjestön sekä sen opiskelijajäsenten
aktiivisuudesta riippuvaista. Vuoden vaihteessa PorKy kuitenkin tiivisti yhteistyötä Seasons
HR Managementin kanssa, ja nyt Seasons HR Management hallinnoi PorKyn
työpaikkapörssiä. Jos siis haluat palkata Porin kylterin, työpaikkailmoitukset voi lähettää
osoitteeseen info@seasons.fi. Yritysesittelyjen, Case-iltojen sekä muiden mahdollisten
yhteistyömuotojen osalta voi ottaa yhteyttä PorKy:n yrityssuhdevastaavaan joko
sähköpostilla yrityssuhdevastaava@porinkylterit.fi tai puhelimitse 040 088 3283.

Muistathan, että kesätyöpaikkoja kyltereille voi ilmoittaa myös Suomen Ekonomien LinkedIn-
ryhmässä.


#kylterillekesätyö