Sijoitustoimikunta

Porin Seudun Ekonomien sijoitustoimikunta koostuu vuoden 2022 osalta kolmesta hallituksen jäsenestä (Piia, Tuomo ja Pasi). Kunhan PRH vahvistaa uudet säännöt, ei sijoitustoimikunnan toimintaan osallistuminen vaadi enää PorSE:n hallitukseen kuulumista, vaan käytännössä kuka vain PorSE:n jäsen voi hakea mukaan sijoitustoimikuntaan. Riittää kun olet kiinnostanut sijoittamisesta tai haluat olla mukana vaikuttamassa esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta. Kyllä siinä samalla oppii uutta vaikka sijoittaminen olisikin itselle vielä vierasta. Sijoitustoimikunnassa saat hyvän käsityksen pitkäaikaisesta sijoittamisesta ja siihen liittyvästä arvonnoususta, kun laadukasta sijoitustoimintaa on tehty edeltävien hallitusten toimesta kohta jo 80 vuotta.

Sijoitustoimikunta kokoontuu sääntöjen mukaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa käydään läpi yhdistyksen taloudellinen tilanne, erityisesti rahoitustilanne käteisen osalta sekä sijoitussalkussa tapahtuneet oleelliset muutokset. Mikäli PorSE:n pankkitilille on kertynyt ylimääräisiä varoja, joita ei loppuvuodesta tarvita tapahtumien rahoittamiseen, tekee sijoitustoimikunta PorSE:n hallitukselle sijoitusehdotuksen. Sijoitusta varten saamme Nordealta suosituksia sijoituskohteiksi, joista voimme valita mieleisen tai miettiä itse mahdollisia sijoituskohteita. Sijoitettavan kohteen osalta laskemme tiedossa olevien tietojen perusteella arvioidun vuotuisen tuoton sekä arvioimme kohteen soveltuvuutta PorSE:n sijoitussalkkuun huomioiden sijoituskohteiden riskin ja riskin hajauttamisen. Sijoituksien osalta pyrimme siis sijoittamaan mm. eri toimialoille ja eri tuotteisiin (esim. joukkovelkakirjalainat) sekä tekemään tuottavaa sijoitustoimintaa pitkällä aikavälillä.

Sijoitustoimikunnan osalta PorSE:n talousvastaava toimii sijoitustoimikunnan vetäjänä ja kirjoittaa muistiot kokouksista sekä esittelee hallitukselle toimikunnan esitykset sijoituskohteista perusteluineen. Viimekädessä hallitus siis tekee päätökset ja päätösten jälkeen talousvastaava tekee sovitut sijoitukset tai antaa toimeksiannon Nordealle. Eli ei siitä sijoitustoimikunnasta työtä niin kauheasti tule, että jos kiinnostaa tulla mukaan toimintaan, niin se vie vain 4 - 6 tuntia vuodessa.

 

Pasi Jantunen

talousvastaava