Sidosryhmävastaava 2022 - Eeva Wallin

Hallitukse jäsene porimurteiset terveiset 

Moro. Mää ole Walliini Eeva ja ole ollu Pori Seuru Ekonomie hallitukses ny muutama vuare. Tää o mu kolmivuatiskaure viho viimine vuas ja mää aatteli ny hiukka kertoo sul, et miks just sunki kannattas tul mukkaa meijä yhristykse hallitustyähö. 

1. Tutustut uusii ihmisii.
Väkisinki näi käy, ko hallituslaisist tulee tiivis porukka. Jokku voi löytää hallituksest ystävä taik yhteistyäkumppani. Tai muist yhristykse jäsenist joihi tutustuu tapahtumis, meit jäsenii ko o palttiarallaa neljäjapualsattaa. 
Hallitukse kokouksii osallistuu ain myäs Pori Yliopistokeskukse kauppatiäteilijäopiskelijoitte erustus, ni näät mimmossii osaajii valmistuu omast kyläst, iha tost Puuvilla rannast. 

2. Voit oppiikki jotaki.
Nii hyvä ko jo ehkä ootki, ni ain o mahrollisuus oppii jotai uut. Yhristykse hallitustyäskentelyst, muilt ekonomeilt, ittestäs. 

3. Pääset ireoimaa uusii tapahtumii.
Meijä yhristys o harvinaise aktiivine tapahtumie järjestäjä. O perinteisii pikkujoului, rapujuhlii, teatterii ja kerra kuus pre- tai middlework. Ne o siis ninko tiäksää aamiaine ja lounas vähä fiinimmi sanottun. 
Joka vuas kekataa myäs jottai erilaist ja viime vuare uutuuksii oli lähiöpubikiarros ja lumikenkäily. Sääki voisit tuar uusii tapahtumaireoit sen mukaa mikä sua kiinnostas. 

4. Ilmatteeks tapahtumii.
Hallitukse jäsenen pääset itte ilmatteeks kaikkii yhristykse tapahtumii. Vaikkei meijä tapahtumat ol kalliit jäsenellekkää, koska yhristys tukee kaikkii tapahtumii, ni kyl ilmane o ain ilmane. 

5. Voit ol osa historiaa.
Pori Seuru Ekonomit täyttää ens vuan tasa kahreksakymment vuat. Siin o poka aika mont vuat ja vuaskymment yhristys yhristäny sekä virkistäny paikallisii ekonomei ja hallitukse jäsenen saatat saar nimes tulevii historiikkeihi. Olis kyl iha kauhee surku, jos hallituksee ei jonaki vuaten saatas riittävästi innokkait ja yhristys jouruttas iha valla lakkauttaa sen takii. 

Et lähr ny sääki mukaa vaa, iha hauskaa siit kumminki tulis. Ilmas halukkuuttas hallitustyäskentelyy viimistäs siin syksyl, yhristykse syyskokoukse tiätämis. Ja koit tul vaik täs vuare aikan mee tapahtumii, ni tullaa tiäksää vähä niinko tutuiks.