Yhdistyksen säännöt

Porin Seudun Ekonomien uudet säännöt on hyväksytty sääntömääräisissä kokouksissa 17.4.2012 ja 30.11.2011. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uudet säännöt 26.8.2013.

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia on vuodessa kaksi; kevätkokous keväällä ja syyskokous syksyllä. Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallituksen tehtävät on kuvattu yhdistyksen säännöissä.