Yhdistyksen säännöt

Porin Seudun Ekonomien uudet säännöt on hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa 4.5.2022 ja yhdistyksen kokouksessa 19.9.2022. Lisäksi syyskokouksessa 9.11.2022 käsiteltiin Patentti- ja rekisterihallituksen toimittama korjauskehotus koskien kolmea kohtaa säännöissä. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uudet säännöt 28.12.2022.

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia on vuodessa jatkossa yksi, vuosikokous. Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallituksen tehtävät on kuvattu yhdistyksen säännöissä.