Sihteeri

Sihteerillä on tärkeä tehtävä ja on puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tärkein kumppani ja kokoava voima. Sihteeri huolehtii hallitusten kokousten varaus- ja tilajärjestelyistä, toimittaa ennen kokousta esityslistan ja kokouksen jälkeen pöytäkirjan. Sihteeri myös koostaa toimintakertomusta vuoden mittaan tapahtumavastaavien toimittamien tapahtumaraporttien pohjalta. Lisäksi sihteeri yleensä toimii sihteerinä myös yhdistyksen kokouksissa.

Vuonna 2022 otimme pilvipalvelut käyttöön, jolloin kaikilla halllituksen jäsenillä on pääsy kaikkiin dokumentteihin ja niitä voidaan helpommin työstää myös yhdessä. 

Kuten muitakin hallitusrooleja, myös tätä on mahdollista kehittää tekijänsä näköiseksi. Työtä voi myös jossain määrin "automatisoida". Esimerkiksi hallituksen kokouksissa kaava on aina sama, jolloin esim. esityslistojen osalta on vain pieniä vaihteluita.

Myös sihteeri järjestää tapahtumia ja sihteerin ollessa estynyt joku muu hallituksen jäsen toimii hallituksen kokouksen sihteerinä. 

Sihteeri mahdollistaa hallituksen tehokkaan toiminnan, mutta myös muu hallitus tukee sihteeriä oman kenttänsä hoitamisessa. Porin Seudun Ekonomeilla on ollut erinomaisia sihteereitä, iso kiitos tärkeästä työstä!