Birgitta Bragge

Birgitta Bragge

Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi Turun Kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä vuonna 2001. Pääaineenani oli laskentatoimi. Olin aikuisopiskelija ja kolmen lapsen äiti. Opintoihin lähtiessäni olin Honkajoen kunnan peruskoulun yläasteen ja lukion kanslistina. Ehkä silloinen työympäristö koululla oli suotuisa saada tietoa kaikista opiskelumahdollisuuksista. Porissa opiskelu mahdollisti sen, että perheenäitinä oli mahdollista opiskella kotoa käsin Honkajoelta. Päivittäinen opiskelumatka yhteen suuntaan oli noin 85 kilometriä. Kotoa käsin opiskelun koin tärkeäksi, koska perheemme nuorin lapsi oli opiskeluni alkaessa vasta kaksivuotias. Tämä vaati myös mieheltäni joustamista perheen arjen pyörittämisessä. Vieläkin lapset joskus muistelevat sitä, miten hyvää mannapuuroa isä heille teki tai miten mukavaa oli käydä isän kanssa sotkussa syömässä munkkia. Opiskeluaika sujui tiiviisti opintojen parissa, ja muun muassa kesällä tein gradua. Opintojen etenemiseen ja loppuun saattamiseen oli kova motivaatio.

Kauppatieteen opintojen loppuvaiheessa Honkajoen kunnan kirjanpitäjän paikka avautui. Minut siirrettiin sisäisellä siirrolla kirjanpitäjän tehtävään, jossa tehtävässä olin kolme vuotta. Tuo aika opetti minulle perusasioita tulevia tehtäviä varten. Vuonna 2003 tulin valituksi Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän talouspäälliköksi Kankaanpäähän, jolloin vastuut ja tehtäväkenttä laajenivat entisestä. Vuoden 2007 keväällä hain Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän talouspäälliköksi, jota tehtävää olen hoitanut nyt noin 11 vuotta. Reissaaminen kahden paikkakunnan välillä muodostui jokaviikonloppuiseksi kulkemiseksi, koska toinen koti on edelleen Honkajoella.

Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän muodostavat neljä suomenkielistä seurakuntaa ja Tampereen Ruotsalainen seurakunta Tampereen kaupungin alueella. Palvelussuhteessa olevia työntekijöitä ja viranhaltijoita on 549. Seurakuntayhtymän talouspalvelutiimissä toimii lisäkseni viisi kirjanpidon asiantuntijaa. Yhdessä hoidamme moninaisten tehtävien lisäksi muun muassa seurakuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen koostamisen ja monia muita talouteen liittyviä tehtäviä. Kuulun seurakuntayhtymässä johtoryhmään. Lisäksi olen Kirkkohallituksessa kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.

Esimiestehtävää tukemaan olen suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon Kankaanpään opistossa vuonna 2005. Lisäksi Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on järjestänyt esimieskoulutusta. Koen esimiestehtävän palvelutehtävänä. Se on kokousten ja neuvottelujen lisäksi muun muassa ongelmien ratkaisua, linjausten ohjaamista ja erilaisten laskelmien ja selvitysten tekemistä. Työssä tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta. Myös toimintaympäristön analysointi ja itsenäinen tiedon hankkiminen ja sen soveltaminen on tärkeää. Työssä tarvitaan entistä monipuolisempaa ja laaja-alaisempaa osaamista.

Tällä hetkellä olen kolmen alle kouluikäisen lapsenlapsen mummu. Näiden pienten kehitystä ja kasvua on mukava seurata. Lisäksi olemme mieheni kanssa karavaanareita ja innolla odotamme hetkeä, kun saamme irrottaa vankkurit talviteloilta.