Porin Seudun Ekonomit julistaa haettavaksi kaksi opintomenestysstipendiä

21.2.2022

Porin Seudun Ekonomit ry julistaa haettavaksi kaksi 500,00 euron opintomenestysstipendiä hyvin opinnoissaan menestyneelle, ylempää kauppatieteellistä tutkintoa suorittavalle opiskelijalle, joka on opintojensa loppuvaiheessa. Stipendin saaja ei  voi olla valmistunut ennen hakuajan päättymistä.

Perustellusta, vapaamuotoisesta hakemuksesta, johon liitetään opintorekisteriote, tulee ilmetä mm. opintomenestys (ml. laskettu keskiarvo), aikaisemmat stipendit ja muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat seikat. Yhtenä valintakriteerinä arvostamme Satakunnan alueelle suuntautuvaa tutkielmatyötä.

Hakemukset ja siihen liittyvät liitteet pyydämme lähettämään sähköisesti, erillisinä liitetiedostoina, sunnuntaihin 20.3.2022 mennessä yhdistyksemme sähköposti- osoitteeseen: info@porinseudunekonomit.fi

Stipendit tullaan jakamaan PorKy:n vuosijuhlassa.

PORIN SEUDUN EKONOMIT RY:N HALLITUS