Porin Seudun Ekonomit ry julistaa haettavaksi kaksi opintomenestys-stipendiä

8.3.2023

Porin Seudun Ekonomit ry julistaa haettavaksi kaksi 500,00 euron opintomenestysstipendiä hyvin opinnoissaan menestyneelle, ylempää kauppatieteellistä tutkintoa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä suorittavalle opiskelijalle, joka on opintojensa loppuvaiheessa. Stipendin saaja ei  voi olla valmistunut ennen hakuajan päättymistä. 

Perustellusta, vapaamuotoisesta hakemuksesta, johon liitetään opintorekisteriote, tulee ilmetä mm. opintomenestys (ml. laskettu keskiarvo), aikaisemmat stipendit ja muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat seikat. Yhtenä valintakriteerinä arvostamme Satakunnan alueelle suuntautuvaa tutkielmatyötä sekä aikomusta työllistyä Satakuntaan.

Hakemukset ja siihen liittyvät liitteet pyydämme lähettämään sähköisesti, erillisinä liitetiedostoina, sunnuntaihin 2.4.2023 mennessä yhdistyksemme sähköposti- osoitteeseen: info@porinseudunekonomit.fi

Stipendit tullaan jakamaan PorKy:n vuosijuhlassa 14.4.2023.

PORIN SEUDUN EKONOMIT RY:N HALLITUS

Kuvituskuva. Kuvassa Porin yliopistokeskus talvella. Kuvaaja: Mikko Viitapohja.
Kuvaaja: Mikko Viitapohja