Porin Seudun Ekonomit julistaa haettavaksi opintomenestysstipendin

10.3.2024

Porin Seudun Ekonomit ry julistaa haettavaksi kaksi 500,00 euron opintomenestysstipendiä

hyvin opinnoissaan menestyneelle, ylempää kauppatieteellistä tutkintoa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä suorittavalle opiskelijalle, joka on opintojensa loppuvaiheessa. Stipendin saaja ei  voi olla valmistunut ennen hakuajan päättymistä.

Perustellusta, vapaamuotoisesta hakemuksesta, johon liitetään opintorekisteriote, tulee ilmetä mm. opintomenestys (ml. laskettu keskiarvo), aikaisemmat stipendit ja muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat seikat. Yhtenä valintakriteerinä arvostamme Satakunnan alueelle suuntautuvaa tutkielmatyötä sekä työllistymistä tai tavoitetta työllistyä Satakuntaan opintojen jälkeen.

Hakemukset ja siihen liittyvät liitteet pyydämme lähettämään sähköisesti, erillisinä liitetiedostoina, sunnuntaihin 31.3.2024 mennessä yhdistyksemme sähköposti- osoitteeseen: info@porinseudunekonomit.fi

Stipendit tullaan jakamaan PorKy:n vuosijuhlassa 19.4.2024.

 

PORIN SEUDUN EKONOMIT RY:N HALLITUS

 

Lisätietoja tarvittaessa:

Heini Korvenkangas, puheenjohtaja

p. 050 305 5305, info[at]porinseudunekonomit.fi