PRH vahvistanut uudet säännöt

28.12.2022

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettiin sääntömuutos. Porin Seudun Ekonomien uudet säännöt on hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa 4.5.2022 ja yhdistyksen kokouksessa 19.9.2022. Lisäksi syyskokouksessa 9.11.2022 käsiteltiin Patentti- ja rekisterihallituksen toimittama korjauskehotus koskien kolmea kohtaa säännöissä. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uudet säännöt 28.12.2022.

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia on vuodessa jatkossa yksi, vuosikokous. Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallituksen tehtävät on kuvattu yhdistyksen säännöissä.

Sääntömuutosten merkittävimpiä asioita ovat jäseneksi hyväksymisen ehdot, jotka noudattavat nyt Suomen Ekononomien mallisääntöjä. Jatkossa Porin Seudun Ekonomien varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus voi hyväksyä alemman tai ylemmän kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneen henkilön sekä henkilön, joka on suorittanut muun sellaisen tutkinnon, jonka Suomen Ekonomien hallitus on hyväksynyt jäsenyyteen oikeuttavaksi. Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi, jotka ovat suorittaneet kauppatieteellisiä yliopisto-opintoja (60 ECTS,
opiskellen noin yhden vuoden opinnot tai enemmän), mikäli henkilö on suorittanut yliopistotutkinnon. Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi, jotka ovat saaneet oikeuden suorittaa kauppatieteellistä yliopistotutkintoa, mikäli henkilö on suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon.

Lisäksi sääntöihin kirjattiin vakiintuneita käytänteitä, kuten sijoitustoimikunta sekä Porin kylterit ry:n puheenjohtajan ja Suomen Ekonomien Porin kylteriyhdyshenkilön läsnä- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa poislukien talous- ja jäsenasioiden käsittely.