Tapio Sjövall sijoitustoimikunnan jäseneksi

29.10.2023

Yhdistyksen vuosikokouksessa Bolidenilla 19.10.2023 käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten vuoden 2022 tilinpäätös ja vuoden 2024 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi vahvistettiin hallitus ja valittiin puheenjohtaja vuodelle 2024. Puheenjohtajaksi valittiin Heini Korvenkangas ja hallituksessa jatkavat Pasi Jantunen, Ville Saali, Minna Salo, Piia Tiensuu ja Tytti Wallenius.

Osana yhdistyksen vakiintunutta toimintaa on sijoitustoimikunta. Sijoitustoimikunta kokoontuu kahdesti vuodessa ja tarvittaessa useammin. Sijoitustoimikunnan tehtävänä on laatia tai päivittää sijoitusstrategia, seurata sijoitussalkun arvonmuutoksia ja tehdä tarvittaessa tai pyydettäessä esitys hallitukselle osakekaupoista maksuvalmiuden varmistamiseksi. 

Vuoden 2022 lopulla voimaan tulleiden uusien sääntöjen mukaisesti hallitus voi valita yhdistykselle sijoitustoimikunnan, 2-3 jäsentä, joista osa voi olla hallituksen ulkopuolisia henkilöitä. Sijoitustoimikunnasta vastaa talousvastaava Pasi Jantunen, ja vuonna 2023 sijoitustoimikunnassa on lisäksi ollut Tytti Wallenius.

Vuosikokouksessa Boliden Harjavalta Oy:n talousjohtaja Tapio Sjövall valittiin sijoitustoimikuntaan vuodelle 2024 hallituksen ulkopuolisena jäsenenä. Muilta osin sijoitustoimikunnan kokoonpano vuodelle 2024 vahvistetaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa tammikuussa 2024.